About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
Author :
Dol, Joeri
Abstract : TREFWOORD : Personen met een beperking

In dit eindwerk heb ik een studie verricht naar de meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Via een gerichte vragenlijst, waarbij rekening werd gehouden met thema`s die personen met een beperking aanspreken, tracht ik een antwoord te vinden op mijn onderzoeksvraag. Na de verwerking van de resultaten heb ik kunnen concluderen dat een sociaal werker een grote bijdrage kan leveren aan het Vossenberg-1-Team.
Een voorbeeld van de meerwaarde van een sociaal werker is dat hij diverse hulpvragen binnen het multidisciplinaire team adequaat kan kaderen zodat de behandelingen doordacht en flexibel op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit betekent niet alleen een beter time management, maar zorgt er ook voor dat de patiënten in optimale omstandigheden begeleid worden.
Tijdens het onderzoek komen verschillende beperkingen aan bod die elk hun eigen hulpvragen hebben. Sommige van deze hulpvragen komen bij alle patiënten voor, andere zijn specifiek gelinkt aan de beperking.
Verder wordt er in deze studie ook aandacht besteed aan de contacten met de federale, provinciale en lokale overheden en organisaties in de begeleiding van de patiënten.
Ten slotte geeft dit eindwerk enkele aanbevelingen (zoals mobiliteit en sociale zekerheid) die de overheid in het beleid kan opnemen om zo de integratie van de doelgroep in de toekomst te bevorderen. Hierbij ligt de focus vooral op het verbeteren van de communicatie naar de zorgzoekende, zodat de kloof tussen de hulpverlening enerzijds en de doelgroep anderzijds, weer iets kleiner wordt.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
11305693_14.pdf.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
11305693_14.B2.pdf.pdf 198 KB PDF MD5 Open file
11305693_14.B1.pdf.pdf 195 KB PDF MD5 Open file
Type : Eindwerk
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionel bachelor in het sociaal werk
Degree level : Bachelor
Discipline : Maatschappelijk werk
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Social work
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 10/06/2015 13:20
Last modified : 11/06/2015 11:16
Collections :
2014
PXL-Social Work
11305693
Views : 1638
Downloads : 846
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer