About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
dc.creator : Govaers, Stephanie
dc.subject :
dc.description.abstract : Uit een partnership tussen Codrigo, het stagebedrijf, en zusterbedrijf Evance is een start-up ontstaan, die de naam "Appmind" draagt. Binnen Appmind worden kwaliteitsvolle, cross-platform, mobiele applicaties ontwikkeld. Aangezien het om een start-up gaat, moet een geschikte 'software delivery pipeline’, die aansluit bij de noden en visie van Appmind, omschreven worden. Hiervoor is een stageopdracht uitgeschreven, waarin Codrigo de studenten uitdaagt om een krachtige pipeline te omschrijven en gedeeltelijk te implementeren. Enerzijds ligt hier de focus op de ideale tools, maar daarnaast moeten ook de nodige processen zorgvuldig omschreven worden. Binnen de Bewire-groep is al heel wat kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen van applicaties. De uitdaging van de stageopdracht ligt dan ook in het analyseren van de huidige situatie binnen Bewire, om vervolgens een beslissing te maken om bestaande praktijktoepassingen van de Bewire-groep al dan niet te adopteren, te verbeteren, uit te breiden of geheel nieuwe tools te selecteren. De focus van het eindwerk zijn tools en processen die projectmanagement en projectkwaliteit bevorderen, zoals Atlassian Lifecycle Management. Binnen het onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag "Hoe kunnen DevOps-principes ingezet worden om de kwaliteit van projectmanagement en de projectkwaliteit te verbeteren in kortlopende projecten voor mobile development?" DevOps wordt immers vaak uitsluitend technisch geďnterpreteerd. Daarnaast worden de voordelen vaak enkel beschreven vanuit het oogpunt van het development-team of het operations-team. Het onderzoek beschrijft concrete scenario’s en toepassingen van DevOps voor projectmanagers.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2019
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2eb7bbc0286
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de toegepaste informatica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Softwaremanagment
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer