About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
dc.creator : Devroo, Bram
Van Reusel, Sara
Fioravante, Carlotta
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: In Vlaanderen leeft 11% van de kinderen tussen 0 en 17 jaar in een gezin met een inkomen beneden de nationale armoederisico drempel. Blijkt dat het vooral de jongste kinderen, tussen 0 en 2 jaar, zijn die het hoogste armoederisico lopen. Doel: Het doel is het armoede fenomeen te onderzoeken en armoedegegevens te vergelijken tussen België (Vlaanderen) en Ethiopië met de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van het jonge kind (0-3 jaar). Hieruit worden aanbevelingen opgesteld die gebruikt kunnen worden in functie van het bestrijden van (kans)armoede. Methode: Dit afstudeerproject is gebaseerd op een literatuurstudie voor wetenschappelijke onderbouwing, gecombineerd met observaties in Jimma, Ethiopië, en een interview in Vlaanderen. Grotendeels werden de artikels gehaald uit verschillende databanken zoals Cinahl, Bohn Stafleu en Google Scholar. Verschillende boeken werden bestudeerd om een theoretische onderbouwing te kunnen weerleggen. Resultaten: Uit onze vergelijkende literatuurstudie ondervinden we dat niet enkel ontwikkelingslanden lijden onder armoede, maar dat ook in België, Vlaanderen, armoede een groot en actueel probleem is. De armoede tussen de twee landen verschilt weliswaar van inhoud en waarde. Uit studies naar de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van het kind (0-3 jaar) kunnen we stellen dat er op neuro-psychologisch vlak meer risico is op ontwikkelingsachterstand. Conclusie: Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat er al veel initiatieven worden ondernomen in functie van de bestrijding van armoede. Ergotherapeuten kunnen het verschil maken om de negatieve gevolgen in de ontwikkeling van jonge kinderen te beperken door ouders te begeleiden. Dit is alvast een succesverhaal in Jimma Ethiopië. Trefwoorden: (kans)armoede - neuropsychologie -kinderontwikkeling - Vlaanderen - Ethiopië.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4e6b9c0d94
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer