About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
Author :
Winters, Eline
Damm, Jolien
Abstract : Inleiding: Personen met MS en CVA kunnen verschillende problemen ondervinden in het dagelijks leven. Wanneer er thuis moeilijkheden voorkomen in het uitvoeren van activiteiten en rollen kan dit leiden tot een verminderd welbevinden en verminderde participatie.

Doel: Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een screeningslijst om na te gaan welke problemen MS- en CVA-patiŽnten ondervinden in de thuissituatie, om vervolgens gericht advies te kunnen geven waardoor de behandeling van de knelpunten afgestemd kan worden op de noden van de doelgroep.

Methode: Voor deze bachelorproef is er een literatuurstudie gedaan op databanken zoals Bohn Stafleu, Cinahl en Medline alsook op zoekmachines zoals Google Scholar en PubMed. Het praktisch onderzoek gebeurde in 2 periodes in het Revalidatie en MS centrum te Overpelt. Tijdens de eerste periode werd de algemene versie door 5 MS- en 5 CVA-patiŽnten ingevuld. Tijdens de tweede periode werd de bewonersversie door 7 MS- en 4 CVA-patiŽnten ingevuld. De online enquÍte werd ingevuld door 19 MS- en 5 CVA-patiŽnten.

Resultaten: De aangegeven problemen en symptomen in de thuissituatie gaven veel gelijkenissen. Hierdoor kon de screeningslijst aangepast worden naar de noden van zowel MS- als CVA-patiŽnten en kon ter advies ook een hulpmiddelenlijst opgesteld worden. De handleiding werd te lang bevonden en werd aangepast.

Conclusie: Er werden voldoende resultaten gevonden met betrekking tot de problematiek van deze doelgroepen. Literatuur omtrent specifieke problemen in de thuissituatie is moeilijk te vinden. Voor het vervolg van dit onderzoek moet de screeningslijst getest worden in de thuisomgeving van MS- en CVA-patiŽnten.


Trefwoorden: MS, CVA, Aangepast wonen, RoomScreening, Hulpmiddelen
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
_Eindversie BAP.pdf 541 KB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Bijlagenbundel-1.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 11:13
Last modified : 29/04/2018 23:47
Collections :
Ergotherapie
2017
11302317
Views : 736
Downloads : 398
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer