About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
dc.creator : Tans, Hanne
dc.subject :
dc.description.abstract : Mijn bachelorproef staat volledig in het teken van hoogsensitiviteit, een eigenschap die nog niet zo bekend is. Ondanks de eerder beperkte informatie, geniet het begrip steeds meer aandacht en hieraan wil ook ik mijn steentje bijdragen. Op vraag van HSP Vlaanderen onderzoek ik de noden en bereikbaarheid van hoogsensitieve jongeren tussen 14 en 18 jaar. Op die leeftijd is het namelijk cruciaal te weten of je de eigenschap bezit. Hoe eerder die bewustwording plaatsvindt, hoe beter je op een gezonde en evenwichtige manier ermee kunt omgaan. De concretisering van mijn onderzoek begint met de afname van de HSP-test van Elaine Aron. Verder volgt een steekproeftrekking uit de hoogsensitieve leerlingen om hen te bevragen naar hun noden en bereikbaarheid. De voornaamste conclusie situeert zich op het vlak van de naam(on)bekendheid van het begrip. Jongeren kunnen na de bevraging eindelijk een naam plakken op hun specifieke gedragingen. Dit opent deuren naar verdere ondersteuning.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c5481b5e0a65
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer