About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
Author :
Tits, Laura
Abstract : Op 18 april 2016 verscheen in Klasse het artikel "Overstap naar secundair tempert welbevinden". Volgens het artikel zou het welbevinden van leerlingen aanzienlijk dalen bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Deze overstap brengt voor de leerlingen dan ook enorme veranderingen met zich mee. Ze moeten zich aanpassen aan een nieuwe school, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken en nieuwe medeleerlingen.
Dit heeft een enorme invloed op het schoolwelbevinden van de leerling. Maar waarom is het schoolwelbevinden van leerlingen zo belangrijk en hoe kan het gemeten worden? In het conceptueel kader van deze bachelorproef zal op deze vragen dieper ingegaan worden.
Bovendien is schoolwelbevinden volgens de onderwijsinspectie één van de indicatoren van kwaliteitsvol onderwijs. Het is dus noodzakelijk dat het schoolwelbevinden van leerlingen in de eerste graad gestimuleerd wordt.

Eén van de mogelijkheden hiervoor is de invoering van het 'klassenleraaruur’. Eén keer per week werken de leerlingen samen met de klassenleraar rond de domeinen leren leven, leren leren, leren kiezen en ICT. Dit moet voor leerlingen een houvast bieden bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Het praktisch gedeelte van deze bachelorproef bevat een aanzet voor de invulling van het domein leren leven.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2019
Full text :
File Size Type Checksum  
Tits_Laura_Bachelorproef_WelbevindenEersteGraadSO.pdf 4 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline : Geschiedenis - Nederlands
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/08/2019 15:50
Last modified : 30/10/2019 0:14
Collections :
Secundair onderwijs
2019
11603160
Views : 421
Downloads : 459
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer