About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
Author :
Wijgaerts, Ruben
Abstract : De scriptie is opgesteld in het kader van een bachelorproefstage voor het laatste jaar Biotechnologie, specialisatie Omgevingstechnologie aan de Hogeschool PXL te Diepenbeek. De scriptie bestaat uit twee grote onderdelen, elk met hun eigen probleemstelling, methoden, waarnemingen, resultaten en conclusie. In het tweede deel zijn er ook persoonlijke adviezen uitgeschreven, bedoeld voor de gemeente Houthalen-Helchteren waar de stage is uitgevoerd.

Allereerst was er de opdracht voor het vernieuwen van de gemeentelijke inventaris met als doel het grondeninformatieregister van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) terug in orde te maken voor de gemeente. Om de nieuwe lijst op te stellen en de onterecht aanwezige bodems te verwijderen zijn verschillende databanken gehanteerd. Zo is er gebruik gemaakt van de vergunningen die betrekking hadden op de percelen en zijn er oude vergunningen nagegaan in het hoofdgebouw van de OVAM te Mechelen.
In totaal zijn er 406 gronden in het webloket onderzocht. Twee gronden zijn via aanvraag van de gemeente door de OVAM uit het grondeninformatieregister gehaald, 376 gronden hebben een 0-rubriek gekregen met de vermelding 'Mee opgenomen in vergunning, geen Vlarebo-activiteit uitgevoerd op dit perceelí. Uiteindelijk zijn er 26 gronden van de 406 onderzochte gronden overgebleven in het webloket.

Voorts is er gewerkt rond een voorstudie betreffende de aanwezigheid van mijnsteen op het industriegebied Centrum-Zuid. Dit als aanbeveling voor de gemeente om samen met de OVAM een oplossing te zoeken. De studie is grotendeels uitgewerkt in de scriptie, de volledige voorstudie is bijgevoegd als bijlage 7.
Verscheidene Geopunt-kaarten en oriŽnterende bodemonderzoeken zijn gehanteerd en bestudeerd om de studie uit te werken. Er zijn vergelijkingen gemaakt naar toepassingen in de oude mijnstreken van Genk en Nederlands Limburg. Ook enkele studies en de wetgeving omtrent het hergebruik van mijnsteen als grondstof zijn onderzocht. Verder is ook de regelgeving voor de metallurgie kort besproken om na te gaan of dezelfde manier van aanpak voor het mijnsteenprobleem kan gebruikt worden.

De diepte en verspreiding van het mijnsteen kon in kaart gebracht worden, dit steeds met de vermelding van de verhoogde concentraties per bodemonderzoek. Het is ook gebleken dat een regelgeving voor het mijnsteenprobleem opstellen, zoals dat bij de metallurgie het geval is, niet mogelijk is doordat het op de verschillende plaatsen anders is aangepakt. Er konden wel twee andere oplossingen voorgesteld worden.
Zo kan mijnsteen een toepassing kennen als opslag of hergebruik als bouwstof. Als bouwstof kan het dienen als fundering, onderfundering of in de keramische industrie. Bij beide voorstellen is het steeds vereist een grondstofverklaring aan te vragen waarbij een goede risico-evaluatie is bijgevoegd. Enkel zo kan het mijnsteen op een milieuverantwoorde manier herbruikt worden.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
WijgaertsRuben_Scriptie.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie
Degree level : Bachelor
Discipline : Biotechnologie: Omgevingstechnologie
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Tech
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 12:13
Last modified : 18/03/2018 19:44
Collections :
Biotechnologie
2017
11400045
Views : 922
Downloads : 428
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer