About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
Author :
Van Eyck, Eva
Smet, Ulrike
Wevers, Jessica
Van Hoof, Dirk
Abstract : Inleiding:
Eťn op vijf werkende Belgen ervaart musculoskeletale aandoeningen (MSA) door overbelasting. Van de populatie arbeiders worden volgens literatuur tot 45% getroffen door de aandoening. Hierdoor ontstaat ziekteverzuim met aanzienlijke lasten voor individu, werkgever en maatschappij als gevolg. Inventariseren van MSA is niet evident omdat dit vaak multi-causale klachten betreft die onder veel verschillende benamingen gediagnosticeerd worden. Dit bemoeilijkt een gepaste behandeling bij het individu en een adequate aanpak op de werkvloer.

Doel:
Inventariseren van welzijnsrisicoís (MSA) bij arbeiders tewerkgesteld bij HAROL NV en formuleren van voorstellen om vanuit ergotherapeutische aanpak dit via ergonomische interventies te remediŽren.

Methode:
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een participatief observationeel praktijkonderzoek.
De literatuurstudie richt zich op vier items die via verschillende informatiekanalen met gebruik van trefwoorden en sneeuwbalmethode werden geŽxploreerd.
Het praktijkonderzoek bestond uit 2 fasen: 1) het optimaliseren van de werkplekinrichting en 2) het verbeteren van lichaamshoudingen en gebruik van toepasbare hulpmiddelen, telkens gebruik makend van vragenlijsten en specifieke tools (KIM, REBA).

Resultaten:
Literatuur toont aan dat door interventies een gunstig effect op de gezondheid van arbeiders bereikt kan worden met reductie van absenteÔsme met 27% en dat gezondheidskosten van bedrijven kunnen dalen met 26%.
Het praktijkonderzoek dat daarop steunde, toonde aan welke de meest risicovolle werkplekken zijn en welke interventies concreet kunnen opgezet worden om risicovrij handelen te realiseren met respect voor productiviteit.

Conclusie:
Door toepassen van het PEO-model vanuit een holistische benadering kan de ergotherapeutische aanpak binnen een private profit-onderneming bijdragen aan preventie van MSA.

Trefwoorden:
MSA, ergotherapie, ergonomie, preventie, profit sector
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
BaP De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 12:27
Last modified : 06/05/2018 20:13
Collections :
Ergotherapie
2017
11401066
Views : 947
Downloads : 928
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer