About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
dc.creator : Strackx, Boo
dc.subject :
dc.description.abstract : Het doel van deze stage is om enerzijds te leren hoe geautomatiseerde testen met behulp van Selenium en Cucumber opgezet kunnen worden en anderzijds om het fenomeen Model Based-Testing (MBT) te onderzoeken. Dit gebeurt door een eerder opgestart project genaamd de 'Crap App’ verder af te werken en de eerder opgestelde geautomatiseerde testen beter op punt te stellen. Verder wordt de werking van MBT toegelicht aan de hand van een verbreding van algemene kennis over het onderwerp, een vergelijksmatrix op te stellen van een aantal tools die MBT toepassen en tot slot een conclusie te trekken. Het opzetten van de geautomatiseerde testen wordt gerealiseerd door gebruik te maken van twee tools, namelijk Selenium en Cucumber. Selenium maakt het mogelijk om handelingen in een browser, zoals Google Chrome of Firefox, te automatiseren. Het aanklikken van een knop, het surfen naar een bepaalde website of het ingeven van een wachtwoord zijn allemaal browserhandelingen die dankzij Selenium door een script kunnen worden uitgevoerd. Zodra het script (correct) geschreven is, handelt de computer het verder af. Cucumber is de technologie waarmee de testen opgesteld worden. Door gebruik te maken van Gherkin kan een tester in redelijk leesbare tekst de fundering van een test uitschrijven. Gherkin is de syntax of de grammatica waaraan een tester zich moet houden om een test te schrijven. Om uiteindelijk effectieve code te koppelen aan de leesbare tekst van de test, wordt de andere zijde van Cucumber gebruikt, het gedeelte dat ervoor zorgt dat code vastgehangen wordt aan de leesbare tekst van een test. Samen met Selenium wordt het mogelijk om geautomatiseerde testen te schrijven. Het andere gedeelte van deze stage bestaat uit een onderzoek over Model Based-Testing. MBT is een techniek binnen testing dat op basis van modellen van (een gedeelte van) een programma testcases genereert. Als een tool dit kan doen voor een tester, bespaart dit de tester enorm veel tijd. Tijd is geld, dus kan het toepassen van een MBT-tool ook een voordeel opleveren voor het bedrijf zelf. Voor Refleqt zijn drie tools vergeleken: Conformiq Creator, MBTsuite en Yest. Bij het vergelijken van deze tools wordt ontdekt dat er veel meer komt kijken bij het principe van MBT. Zo bieden bepaalde tools de tester een aantal strategieën van testgeneratie aan zodat de tester de exacte testcases kan genereren die hij nodig heeft. Op basis van vereisten die Refleqt aangegeven heeft, wordt uiteindelijk één tool als winnaar bekroond. Tot slot is Conformiq Creator de tool die het beste aansluit bij de noden van Refleqt. Niet alleen kan deze tool werken met diagrammen op basis van BPMN, een modeleringstandaard, ook aan CI-mogelijkheden en andere automatiseringsmogelijkheden is gedacht. Bovendien zijn er uitbreidingsmogelijkheden aan de hand van extra tools die door Conformiq worden aangeboden en is er voldoende documentatie ter beschikking voor een instapklaar gebruik. Bij het testing gedeelte zijn twee zaken gerealiseerd. Allereerst zijn de originele testen van de Crap App opgeruimd en zijn ze nu makkelijker in gebruik, zeker naar de toekomst toe. De hoeveelheid code is geoptimaliseerd en verschillende functionaliteiten zijn eenvoudiger terug te vinden. Verder is een grote test opgesteld die alle functionaliteit van de home pagina test, met name het loginproces, het registratieproces en het gedeelte dat een vergeten wachtwoord of gebruikersnaam afhandelt. Naar de toekomst toe is er nog veel ruimte voor uitbreiding en is de Crap App een ideaal project om beginnende testers aan te zetten.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2019
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2f669850b0e
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de toegepaste informatica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Softwaremanagement
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer