About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative
Home
dc.title : Actualiteit in het onderwijs
dc.creator : Jannis, Wouter
dc.subject :
dc.description.abstract : Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat jongeren steeds minder bezig zijn met actualiteit. Deze trend is moeilijk te verklaren aangezien zij via de nieuwe media op verschillende manieren toegang hebben tot informatie. Smartphones en tablets zijn populair en worden dagelijks gebruikt. Nieuwsredacties spelen in op die digitale golf door hun informatie via mobiele sites en sociale media te verspreiden. Toch blijkt dit weinig effect te hebben op het jonge publiek: het nieuws volgen is blijkbaar geen prioriteit meer. Deze bachelorproef gaat na waarom jongeren niet gemotiveerd zijn om de actualiteit te volgen en welke struikelbokken zij daarbij ondervinden. Hoe omschrijven jongeren 'het ideale nieuws’ en via welke kanalen volgen ze de actualiteit? Daarnaast wordt onderzocht hoe leerkrachten de actualiteit promoten en integreren, of ze gemakkelijk vakgerichte actualiteit vinden en hoe zij de negatieve nieuwstrend verklaren. Ten slotte wordt gekeken hoe beide partijen beter op elkaar kunnen afgestemd worden, om zo te streven naar een meer en efficiëntere integratie van actualiteit in een onderwijscontext.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fada4c0ca3
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Fysica-Nederlands
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view




©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer