About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
dc.creator : Deferm, Jade
Knippenberg, Ine
dc.subject :
dc.description.abstract : DOEL: De stad Hasselt is zich bewust van de meerwaarde van inzetten van Universal Design (UD) principes voor hun patrimonium maar weet niet of, noch in welke mate, haar openbare gebouwen conform zijn met de principes van Universal Design. Het doel van deze BaP is bij te dragen aan onderzoek inzake een UD-gefundeerde screeningsinstrument. Hierbij wordt er onderzocht of een UD-conform screeningsinstrument ter beschikking stellen mogelijk is. METHODE: Door middel van een PICO-C en DDO werd volgende vierdelige methode tot stand gebracht: 1) Een literatuurstudie aan de hand van een elektronische zoekstrategie gericht op theoretische kennis en op bestaande meetinstrumenten, 2) Activeren van expertise via inhoudsdeskundigen vanuit het werkveld, 3) Activeren van expertise en bevindingen van ervaringsdeskundigen en 4) De praktische toepassing van resultaten van beide voorgaande stappen met als doel een onderzoek omtrent een UD-conform screeningsinstrument. RESULTATEN: Tijdens de zoektocht naar een geschikt UD-conform screeningsinstrument werd eerst en vooral duidelijkheid gebracht naar de betekenis van verschillende onklare begrippen. Dit aan de hand van een literatuurstudie, een interview met een expertengroep en een praktijktoets met een testgroep. CONCLUSIE/AANBEVELINGEN: Naarmate de BaP vorderde werd het geleidelijk aan duidelijker dat het opstellen van een UD-conform screeningsinstrument niet mogelijk is omdat een combinatie van diverse gebouwkenmerken samen met diverse gebruikerskenmerken een overzichtelijk allesomvattend screeningsinstrument in de weg staat. NL: - Universeel Ontwerp, toegankelijkheid, bruikbaarheid, openbare ruimtes/gebouwen, inclusief ontwerp, ergotherapie, screeningslijst, inclusief wonen, veiligheid, globaal ontwerp, revalidatie, architecturale toegankelijkheid - Auteur: Jasmien Herssens, Hubert Froyen ENG: - Universal Design, accessibility, usability, public spaces/buildings, inclusive design, Occupational Therapy, checklist, safety, global design, rehabilitation, architectural accessibility - Auteur: Jasmien Herssens, Hubert Froyen
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c877ae7015c87a1c3b706b0
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer