About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
Author :
Van Petegem, Nick
Abstract : Doel:
In Vlaanderen wonen circa 100.000 personen met dementie, 65% woont hiervan thuis.
Het aantal zal fors blijven stijgen. Dit onderzoek wil nagaan welke interesse personen met dementie tonen voor assistieve technologie. Er is nog weinig bekend omtrent de toepassing van spraaktechnologie bij dementerenden. Er word een kwalitatief onderzoek gedaan naar de wens van de ouderen om spraakbesturing te gebruiken, en hun persoonlijke beleving weer te geven.

Methode:
Er is allereerst een literatuurstudie gedaan naar assistieve technologie bij personen met dementie, met name spraaktechnologie. Dan is er een praktisch onderzoek gevolgd omdat er over spraaktechnologie en dementie tijdens de literatuurstudie geen hits gevonden werden. Er zijn in totaal 15 personen getest. Dit door middel van een test waarna een semi gestructureerd interview volgde. De gegevens werden verwerkt en tendensen werden opgespoord.

Resultaten:
Dit onderzoek geeft een eerste aanzet tot het gebruik van spraaktechnologie bij personen met dementie. Uit de literatuurstudie van spraaktechnologie bij dementie zijn er geen hits gevonden. Hierna is er een kwalitatief onderzoek gedaan naar de beleving en het gebruik van spraaktechnologie(siri), alsook 3D beleving. Hierbij zijn observaties en interviews afgenomen bij 5 personen met lichte dementie, 5 personen met matige dementie, en een controlegroep zonder dementie.

Conclusie:
Door het feit dat de ouderen niet met technologie zijn opgegroeid, hebben ze minder interesse in het gebruik van spraaktechnologie. Het gebruik van spraaktechnologie zal wel toenemen naarmate de jonge generatie ouder wordt, en kan dus later makkelijker ge´mplementeerd worden als assistieve technologie.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_TECHNOLOGIE_IN_DE_THUISZORG_EEN_ONDERZOEK_NAAR_HET_GEBRUIK_VAN_ASSISTIEVE_TECHNOLOGIE_.pdf 633 KB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 10:50
Last modified : 01/05/2018 17:30
Collections :
Ergotherapie
2017
3220266
Views : 760
Downloads : 292
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer