About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
dc.creator : Masschaele, Isabel
Konieczny, Kiara
Cops, Jole
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Door de prestatie-economie binnen de profit sector zijn er steeds meer musculoskeletale en psychosomatische klachten bij werknemers. Dit is de oorzaak van de toenemende arbeidsongeschiktheid en absenteÔsme. Werkbaar werk kan bereikt worden als rekening wordt gehouden met de niveaus van preventie: primaire, secundaire en tertiaire preventie. Doel: De opzet van deze bachelorproef is het exploreren van een mogelijke rol als ergotherapeut binnen de profit sector. Er wordt onderzocht welke kennis, taken en vaardigheden de ergotherapeut nodig heeft in functie van werkbaar werk, meer specifiek inzake primair, secundair en tertiair preventiewerk. Ook worden de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector onderzocht. Methode: Voor het kwalitatief onderzoek werd gestart met een algemene kadering van ergotherapie, daarna volgde een verdiepend onderzoek via literatuurstudie en als laatste volgde een beschrijving van de praktijkstudie in de profit sector. Via een veldonderzoek werd, volgens de fasen van het methodisch handelen, door de ergotherapeut op een professionele manier advies en coaching verleend. Resultaat: De literatuur benoemt de kennis van preventiemethodes, communicatievaardigheden, klinisch redeneren en de holistische manier van werken als de sterktes van de ergotherapeut. Vanuit deze sterktes werd in de praktijkstudie op vlak van primair preventieniveau het project ergocoaching uitgewerkt, op secundair preventieniveau werd een adviesverslag uitgewerkt en op tertiair preventieniveau werd een re-integratiematrix opgesteld. Conclusie: Daar waar de cliŽnt een dreigend of potentieel probleem ervaart, is werken via preventie, coaching en implementeerbaar advies een grote meerwaarde voor de werkgever. De onderzoeksperiode was te kort om de langetermijneffecten van de implementatie te beoordelen. Trefwoorden: ergotherapie, werkbaar werk, ergonomie, primaire en secundaire preventie: MSA en ergocoaching, tertiaire preventie: re-integratie en tewerkstelling.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873d7e761c5f
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer