About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
dc.creator : Cambien, Helene
Gevers, Laura
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Om het simulatieonderwijs te versterken voor de opleiding ergotherapie wordt een draaiboek ontworpen dat gebruikt zal worden binnen de setting van het oefenhuis in het departement Healthcare van de Hogeschool PXL tijdens simulatiesessies. Doel: Studenten en simulanten krijgen een realistischer beeld door het gebruik van evidence based simulatie draaiboeken in de opleiding ergotherapie. Methode: Voor de opmaak van het draaiboek wordt gebruik gemaakt van een literatuurstudie, stage-ervaring tijdens de projectstage in een voorziening voor personen met NAH en interviews met simulanten, studenten en docenten. Resultaten: Het bekomen van een modulair draaiboek met een algemeen model voor de uitwerking van een casus met verschillende modules en twee uitgewerkte casussen met modules rond het ziektebeeld van niet-aangeboren hersenletsels (NAH). Conclusie: Door de samenwerking met docent, student en simulant enerzijds en een literatuurstudie anderzijds is het draaiboek aangepast aan de wensen van elke actor. Dit draaiboek met modules kan daarom gebruikt worden binnen de opleiding ergotherapie en kan gebruikt worden als leidraad om nieuwe casussen op te stellen. Trefwoorden: Simulatieonderwijs, simulanten, Niet-aangeboren hersenaandoening, simulatiesetting, ergotherapie
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873424af182c
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer