About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
dc.creator : Oosterhof, Kimberley
dc.subject :
dc.description.abstract : "Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerling met specifieke noden uit mijn stageklas binnen zijn mogelijkheden maximaal kan participeren aan het aanbod in de klas?" Sinds de invoering van het M-decreet merkt men dat men voor heel wat leerlingen onvoldoende tegemoet kan komen aan hun specifieke noden. Het is dan ook een hele uitdaging om leerlingen met specifieke zorgbehoeften toch zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan het klasgebeuren. Ik heb het regulier aanbod aangepast zodat mijn specifieke zorgleerling toch kan participeren aan het leren en leven in de klas. Stageplaats: De Reinpad Gelieren te Genk
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2019
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd3194f016cd33d89010ed1
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer