About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
dc.creator : Bams, Jana
dc.subject :
dc.description.abstract : In deze bachelorproef wordt de visie van de arbeiders op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost uitvoerig besproken. Dit onderzoek wordt gevoerd met als doel aanbevelingen te formuleren naar het bedrijf, zodat zij zich meer kunnen inzetten op competentiemanagement en -ontwikkeling. Hierdoor kunnen ze zich ook versterken ten opzichte van de concurrentie. Door middel van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt er een duidelijk beeld gevormd over de visie van de arbeiders op competentiemanagement en -ontwikkeling. Dit onderzoek wordt gevoerd aan de hand van een enquête, met zowel open als gesloten vragen. Deze enquête wordt afgenomen bij 36 arbeiders, binnen Willemen Infra regio Oost, die na 1 januari 2015 in dienst zijn gekomen. Uit de resultaten kan er geconcludeerd worden dat de arbeiders over het algemeen tevreden zijn over competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost. Dit wordt in het onderzoek enerzijds duidelijk doordat ze aangeven dat ze voldoende ondersteund worden in hun functie, ook blijkt dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de kennis, vaardigheden en de groei binnen de functie. Hiernaast worden er drie aanbevelingen geformuleerd zodat Willemen Infra nv regio Oost competentiemanagement en –ontwikkeling kan verbeteren.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2019
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd3194f016cd32114a10041
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer