About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
Author :
Peeters, Rani
Swerts, Lize
Van Genechten, Bieke
Vanhove, Saskia
Abstract : Inleiding: Door de vergrijzing in Vlaanderen is er een toename van het aantal 65-plussers met dementie, cognitieve- en/of mobiliteitsproblemen. Deze personen willen zo lang mogelijk in hun woonomgeving blijven. Door het afnemen van de app RoomScreening kijkt men naar de noden van de persoon en zijn omgeving om deze zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

Doel: Het doel van deze bachelorproef is om de app RoomScreening op gestandaardiseerde wijze te implementeren in de thuissituatie bij personen met dementie, cognitieve- en/of mobiliteitsproblemen. Hierbij wordt nagegaan of de app valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is in gebruik bij deze personen. Ook wordt er gezocht hoe de app gebruikt kan worden in de thuisbegeleiding door ergotherapeuten. Als laatste wordt er gekeken welke hulpmiddelen geadviseerd kunnen worden voor personen met dementie of cognitieve problemen.

Methode: Er is een literatuurstudie en mixed-method praktijkonderzoek uitgevoerd. Voor de literatuurstudie is er nagegaan hoe de app RoomScreening geďmplementeerd kan worden bij thuisbegeleiding door ergotherapeuten in de eerstelijnszorg. Verder werd er onderzoek gedaan naar specifieke hulpmiddelen voor personen met dementie en/of cognitieve problemen. Voor het praktijkonderzoek werden er tijdens de huisbezoeken RoomScreenings afgenomen waarbij problemen in de woning van cliënten, mantelzorgers of eerstelijnszorgverstrekkers in kaart gebracht werden door middel van bevraging. Tot slot hebben experten uit het werkveld aangegeven dat ze de app zouden gebruiken binnen hun respectievelijke werkveld

Resultaten: Allereerst kan de app RoomScreening toegepast worden in het H-OPP en EDOMAH-programma en is er een handleiding gevormd voor zowel de mantelzorgers als eerstelijnszorgverstrekkers. Ten tweede is er een hulpmiddelenwijzer samengesteld en een brochure van de tien meest aanbevolen hulpmiddelen gevormd volgens professionals. Vervolgens is de app verfijnd en is 'goed’ bevonden wat betreft validatie, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Conclusie: Uit bovenstaande bevindingen kan er geconcludeerd worden dat de app RoomScreening geďplementeerd kan worden in de thuissituatie bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen.

Trefwoorden: thuiswonende ouderen - implementatie – applicatie – hulpmiddelen - ergotherapie
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
Bachelorproef-woonwijzer-dementie-definitief.pdf 2 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 12:28
Last modified : 29/04/2018 23:33
Collections :
Ergotherapie
2017
11401194
Views : 914
Downloads : 487
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer