About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : "Buitengewoon" duurzaam
dc.creator : Houdmeyers, Fien
dc.subject :
dc.description.abstract : Tijdens de voorbije jaren heb ik verschillende theorieën ontdekt rond te ontwikkeling van het kind. Mijn interesse viel meteen op het spelend leren. Spel is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, hier mee wou ik verder aan de slag gaan. Omdat de hogeschool PXL mij de kans heeft gegeven om mijn stage in Zuid-Afrika te lopen kon ik hier het duurzame aan koppelen. De stageschool – NGO Nourish - werkt namelijk met duurzame materialen. In het eerste deel zoek ik uit hoe ik een doelgericht, duurzaam spel kan ontwikkelen. Tijdens mijn stage in Zuid-Afrika kwam ik ook in aanraking met buiten les geven. De vakleerkracht op de Southern Cross school gebruikte de buitenomgeving als didactisch materiaal. Dit leek een perfecte uitdaging om hiermee verder te gaan. Er is namelijk niets 'groener’ en 'duurzamer’ dan het milieu zelf. Een perfecte kans om dit aan mijn project te koppelen! Ook dankzij de lessen op de hogeschool PXL (EDO) werd ik geprikkeld om meer te doen met de omgeving rond de school.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873de96a1d03
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer