About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
Author :
Segers, Glenn
Beerten, Kevin
Abstract : INLEIDING: Schoolverlaters uit het OV3 vinden na een jaar geen werk in het NEC en nemen plaatsen in van de OV2 leerlingen in het maatwerkbedrijf. Hierdoor moeten de leerlingen van OV2 sterkere arbeidsvaardigheden ontwikkelen.

DOEL: Er wordt nagegaan of de Ruward test een geschikt meetinstrument is voor de doelgroep. De Ruward test wordt afgetoetst aan de MELBA, om te kijken in welke mate deze test de arbeidsvaardigheden van een OV2’er in kaart brengt. Hiernaast wordt er ook getracht extra trainingsmateriaal en assessments bij te voegen, die een meerwaarde kunnen bieden aan de Ruward-test.

METHODE: Een kwalitatief vergelijkend onderzoek dat verdeeld wordt in literatuurstudie, observaties en trainingsmateriaal ontwikkeling.

RESULTATEN: De Ruward-test is een meetinstrument dat handvaardigheden in kaart brengt. In deze test kunnen belangrijke delen van de arbeidsvaardigheden geobserveerd worden. Bij vermoeden van een probleem bij de observeerbare arbeidsvaardigheden kunnen we dit bevestigen aan de hand van een extra assessment. Hiernaast zijn er een deel belangrijke arbeidsvaardigheden die niet getest worden met de Ruward-test. Aangezien deze niet ontwikkelt is voor de doelgroep van ons onderzoek kunnen er zich ook doelgroep gerelateerde hindernissen voorkomen tijdens de testafname. Er is trainingsmateriaal ontwikkelt om de handvaardigheid te verbeteren.

CONCLUSIE: Algemeen wordt geconcludeerd dat verder onderzoek nodig is. In de toekomst is het zinvol concreter te kijken hoe de vaardigheden beter kunnen worden getraind en hoe de Ruward-test doelgroep specifieker kan worden. Ook is aangeraden de transitie naar het werkveld en de invloed van het maatwerkdecreet op de doelgroep extra te betrekken in het onderzoek.


TREFWOORDEN: BuSO, M-decreet, maatwerkdecreet, arbeidsvaardigheden.

Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
Definitieve_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 10:47
Last modified : 01/05/2018 17:17
Collections :
Ergotherapie
2017
2920164
Views : 902
Downloads : 812
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer