About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
Author :
Jacobs, Khena
Abstract : Bij het ontwikkelen van software is de kwaliteit uitermate belangrijk. Indien die ontoereikend wordt, heeft dat onmiddellijk een nadelig effect op de gebruiker van de software. Daarom is een continue opvolging hiervan noodzakelijk.
In deze stage wordt de betekenis van softwarekwaliteit onderzocht. Er wordt gezocht naar goede meetwaarden en de bijbehorende data. Ten slotte wordt er een betekenisvol dashboard gebouwd dat de software engineers en product managers in staat stelt om de kwaliteit op te volgen. Allereerst wordt er onderzocht wat software-kwaliteit precies is. Er wordt bekeken hoe kwaliteit wordt gedefinieerd en gemeten, alsook in welke categorieŰn die meetwaarden opgedeeld worden (bv. Product en proces). Ook wordt er bekeken op welke manier kwaliteit de performantie van bedrijven kan be´nvloeden.
Vervolgens wordt er nagegaan welke van deze meetwaarden interessant zijn voor Selligent. Daarnaast wordt er ge´dentificeerd op welke locaties de brondata bewaard worden. Dit houdt in dat er voor elke interessante meetwaarde aangegeven wordt waar deze data zich bevindt indien deze aanwezig zijn (welke service/server, waar in het proces, etc.). Hierna worden de meetwaarden gevisualiseerd met behulp van Power BI. Er wordt beknopt een vergelijking gedaan met Python tool Plot.ly en library Pandas. Er wordt op zoek gegaan naar de best mogelijke visualisatie voor de verschillende meetwaarden. Vervolgens worden de beschikbare waarden in een interactief dashboard geplaatst om zo in ÚÚn oogopslag een algemeen overzicht te geven van de kwaliteit over de tijd heen.
De stage en het onderzoek worden uitgevoerd bij het internationale bedrijf Selligent, rond het product "Selligent Marketing Cloud". Dit is een marketing automatisatie tool die het leven van marketers binnen grote bedrijven (kranten, media, retail-ketens) eenvoudiger maakt. De tool laat toe om op basis van profieldata en gebruikersgedrag een persoonlijke marketingboodschap te zenden via verschillende kanalen (e-mail, mobiele applicaties, etc.). Vervolgens wordt de effectiviteit hiervan opgevolgd. Het resultaat van de stage wordt indien mogelijk rechtstreeks ge´ntegreerd in de processen en in de interne cloud-gebaseerde dashboarding pipeline.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2019
Full text :
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Khena_Jacobs_Definitief.pdf 4 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de toegepaste informatica
Degree level : Bachelor
Discipline : Softwaremanagement
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Digital
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/08/2019 15:09
Last modified : 19/11/2019 18:56
Collections :
PXL-IT
2019
11601170
Views : 420
Downloads : 238
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer