About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie
Author :
De Haes, Anke
Peeters, Inge
Abstract : Title: Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie
Door:Inge Peeters en Anke De Haes
Promotor: Els Oosterbosch

Inleiding: Beweeg, Beleef en Ontmoet (BBO) is een project van de woon- zorggroep Begralim. Het is een afgeleidde vorm van psychomotorische therapie waarbij verschillende disciplines nauw samenwerken om zo de bewoners meer in beweging te brengen. Dit project kwam als antwoord op een rapport van de Nederlandse gezondheidsinspectie dat een grote inactiviteit aantoont bij ouderen in Nederlandse ouderenvoorzieningen.

Doel: Het doel van dit eindwerk is om via literatuur- en praktijkonderzoek, geschikte bewegingsactiviteiten te zoeken en te implementeren voor 7 bewoners met jongdementie in de kleinschalige woonvorm: Het Anker. Vooral deze bewoners vertonen grote inactiviteit.

Methode: Voor de literatuurstudie werd gezocht naar artikels over jongdementie, kleinschalig wonen, beweging bij personen met dementie en geschikte activiteiten. Voor de praktische uitwerking werd een stage ingericht van twee keer zeven weken in Het Anker. Na observatie en bevraging werden de mogelijkheden en wensen van de bewoner in kaart gebracht in het Hasselts Occupational Performance Profile (HOPP).
Verschillende activiteiten werden aangeboden, geƫvalueerd en uitgewerkt.

Resultaten: Literatuur specifiek over beweging en het effect ervan, bij jongdementie was schaars. Reviews tonen aan dat de resultaten van onderzoeken over effectiviteit niet eensluidend zijn. Verschillende activiteiten werden aangeboden bij de bewoners van Het Anker. In de periode dat er geen stage was, werden de geschikte activiteiten niet verder gezet. Een viertal activiteiten werden uitgewerkt in boxen, als hulpmiddel voor het personeel, vrijwilligers en familie.

Conclusie: Bestaande bewegingsinterventies moeten verder onderzocht worden op welk effect ze hebben op ouderen. Zowel literatuur als de praktijkervaring toont aan dat een succesvolle implimentatie van een beweegbeleid afhankelijk is van de inzet van de ouderen en de verschillende zorgdisciplines en de organisatie. Een ergotherapeut zou een meerwaarde kunnen zijn voor Het Anker.

Trefwoorden: Jong dementie, dementie, beweging, kleinschalig wonen, activering
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2015
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/03/2015 15:32
Last modified : 15/03/2016 18:05
Collections :
2015
3220450
Ergotherapie
Views : 1942
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer