About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
Author :
Verheyen, Lotte
Abstract : In deze bachelorproef worden de onderzoeksvragen, 'Wat is de visie van (kwetsbare) ou-ders omtrent huiswerk?’ en 'Hoe kan huiswerkbegeleiding drempelverlagend gemaakt wor-den?’ behandeld. Hiervoor is er een vergelijkende studie opgestart. Er wordt gebruik ge-maakt van diepte-interviews zodat de taalbarričre voor kwetsbare ouders geen rol speelt en omdat er geen voorbedachte antwoorden waren. Uit de studie bleek dat de visie van kwetsbare- en modale ouders niet in die mate verschillen enkel de nuttigheid van huiswerk wordt meer in vraag gesteld door de modale ouders. Bij de modale en kwetsbare gezinnen komen problemen rond huiswerk voor. Die problemen beďnvloeden de visie van de ouders. Ten slotte zijn er effectief drempels ontdekt bij de kwetsbare gezinnen omtrent huiswerkbe-geleiding. Vooral bekendheid en informatie omtrent het aanbod zijn de grootste drempels.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2016
Full text :
File Size Type Checksum  
Verheyen_Lotte_Bachelorproef.pdf 792 KB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het sociaal werk
Degree level : Bachelor
Discipline : Maatschappelijk werk
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Social Work
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 07/07/2016 15:02
Last modified : 14/02/2017 0:32
Collections :
PXL-Social Work
2016
11301593
Views : 1367
Downloads : 531
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer