About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
dc.creator : Collin, Sofie
dc.subject :
dc.description.abstract : Tijdens de eerste dagen van mijn stage in het Sint-≠Trudo ziekenhuis kwam ik veel in contact met patiŽnten, die aan het revalideren waren na een cerebro vasculair accident. CVA is een van de grootste doodsoorzaken in Europa. Ik stelde mij meteen de vraag op welke manier deze patiŽnten opgevolgd en ondersteund werden. Ik besloot dus een onderzoek te doen, naar de mogelijkheden op gebied van hulpverlening en de rol van de verschillende beroepsgroepen in het hulpverleningsproces. Door interviews met een ergotherapeut, een kinesist, een logopedist, een verpleegkundige en een maatschappelijk assistent, zijn er enkele aandachtspunten naar voor gekomen. In het algemeen kunnen we zeggen dat de hulpverlening goed zit, maar van zodra een patiŽnt het ziekenhuis verlaat, stopt de opvolging vanuit het ziekenhuis. In een ideale situatie zou de patiŽnt ook nog opgevolgd moeten worden na ontslag. Door een gebrek aan middelen en mensen is hier jammer genoeg geen ruimte voor. Andere instellingen (OCMW, ziekenfonds, begeleidingscentra, Ö) nemen deze opvolging over. Ik heb aanbevelingen gedaan, zoals het opstellen van een checklist. Deze kan gebruikt worden om na ontslag, aan patiŽnt of de instelling die de patiŽnt zal opvolgen, mee te geven. Ook het aanvullen van de infobrochure, zou kunnen bijdragen aan het gericht geven van informatie aan de patiŽnt.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fcbe680fa0
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer