About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

10 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
16 Taalinitiatie Frans bij kleuters
21 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
24 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
46 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
49 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
69 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
75 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
87 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
97 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
106 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
109 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
112 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
139 Creatieve kleuters
142 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
158 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
163 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
173 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
176 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
195 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
196 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
198 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
202 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
211 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
215 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
232 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
242 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
251 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
273 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
298 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
309 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
310 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
311 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
313 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
314 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
315 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
321 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
322 Actualiteit in het onderwijs
326 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
329 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
330 "Buitengewoon" duurzaam
335 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
340 De meetbox
352 Economie: project economische vaardigheden
357 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
363 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
373 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
374 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
376 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
402 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
405 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
408 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
413 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
415 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
417 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
442 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
445 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
451 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
462 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
466 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
467 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
472 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
485 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
495 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
500 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
502 Grenzeloos. Workshop Willewete
503 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
512 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
514 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
521 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
526 Beeldend woord vs. woordend beeld
528 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
529 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
530 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
541 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
547 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
549 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
552 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
561 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
579 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
580 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
585 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
587 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
595 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
597 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
615 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer