About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

47 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
60 De plaats van het moment
112 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
125 Kijkwijzers in de lessen LO
131 Onbedoelde schoonheid
162 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
178 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
187 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
190 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
229 Infrastructure solutions en Docker containers
230 Jidoka recruitment-tool
241 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
253 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
256 Energiedatamodel: België versus Nederland
281 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
311 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
317 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
334 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
352 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
365 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
392 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
393 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
412 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
413 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
421 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
426 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
437 Smart campus
470 Functioneel en automatisch testing
477 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
478 Diagnostische test wiskunde 1
483 Mathivate: motivated mathematical sport activities
491 De ideale school? (typoscript)
525 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
535 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
539 Jidoka recruitmenttool
543 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
546 Paintball in de les LO
557 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
560 Day residue
571 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
576 Stressbuddie
581 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
585 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
588 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
591 Reading - through space & time
593 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
598 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
605 Bipedal dreams
607 Jewellery moment
635 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer