About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

53 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
59 De plaats van het moment
91 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
109 Onbedoelde schoonheid
122 Kijkwijzers in de lessen LO
188 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
189 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
194 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
213 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
218 Infrastructure solutions en Docker containers
221 Jidoka recruitment-tool
255 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
261 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
286 Energiedatamodel: België versus Nederland
305 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
320 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
340 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
350 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
367 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
369 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
391 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
395 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
423 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
427 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
428 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
429 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
446 Smart campus
447 De ideale school? (typoscript)
481 Functioneel en automatisch testing
483 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
489 Mathivate: motivated mathematical sport activities
493 Diagnostische test wiskunde 1
523 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
525 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
528 Paintball in de les LO
537 Jidoka recruitmenttool
544 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
566 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
569 Day residue
570 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
574 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
578 Stressbuddie
581 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
588 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
591 Reading - through space & time
592 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
598 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
607 Bipedal dreams
608 Jewellery moment
631 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer