About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

47 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
60 De plaats van het moment
111 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
121 Kijkwijzers in de lessen LO
126 Onbedoelde schoonheid
163 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
178 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
183 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
187 Infrastructure solutions en Docker containers
192 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
196 Jidoka recruitment-tool
239 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
252 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
259 Energiedatamodel: België versus Nederland
282 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
309 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
318 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
322 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
339 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
361 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
374 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
397 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
401 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
421 De ideale school? (typoscript)
423 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
429 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
431 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
442 Smart campus
472 Functioneel en automatisch testing
479 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
480 Diagnostische test wiskunde 1
485 Mathivate: motivated mathematical sport activities
525 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
535 Jidoka recruitmenttool
536 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
539 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
546 Paintball in de les LO
559 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
562 Day residue
570 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
576 Stressbuddie
577 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
583 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
588 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
591 Reading - through space & time
595 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
597 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
606 Bipedal dreams
607 Jewellery moment
635 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer