About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

100 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
118 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
123 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
138 Red Team Automation
152 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
159 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
170 Automatisatie van betalen in restaurants
203 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
205 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
223 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
236 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
243 eFenKa Progressive Web App
249 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
250 Alternatieven voor de Google Maps API
254 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
272 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
279 Microsoft Intune
282 System data collector
286 Co- teaching hand in hand met inclusie
294 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
301 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
308 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
309 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
310 Dotoforfelix
315 Google Maps API versus alternatieven
348 Retroid
371 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
382 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
384 Cubigo Community Platform: Partner Integration
395 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
402 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
408 Wachtwoordbeheer voor teams
416 Videoconferentie in Flutter
418 Software delivery pipeline: cross-platform testing
419 Intelliway
420 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
426 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
433 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
436 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
440 End-to-end monitoring
445 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
447 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
454 Hypervisors voor een datacenter
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
463 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
465 Community configurator
490 Automatisch testen van de Lifeplanner
493 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
494 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
499 Database DevOps
500 Implementatie Word-documentgenerator
502 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
508 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
509 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
511 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
513 Onderzoek procesautomatisatie
515 Active Learning strategies on a Pepper robot
516 Integration of popular calendars
518 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
528 Ideashooter: beheren van ideeën
540 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
549 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
552 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
553 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
555 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
557 Virtual Oswald
559 Trip Appvisor
560 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
562 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
565 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
585 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
589 Perception Out Of Balance
592 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
598 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
599 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
600 Het rijden als ervaring
603 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
609 Spring Boot vs Dropwizard
617 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
639 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer