About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

124 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
131 Zinsontleding…dat is kinderspel!
138 Red Team Automation
157 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
161 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
208 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
236 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
237 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
254 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
258 Automatisatie van betalen in restaurants
281 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
286 Co- teaching hand in hand met inclusie
288 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
293 Microsoft Intune
310 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
321 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
325 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
334 Alternatieven voor de Google Maps API
345 eFenKa Progressive Web App
353 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
357 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
367 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
370 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
381 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
385 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
397 Wachtwoordbeheer voor teams
405 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
407 System data collector
410 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
422 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
425 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
428 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
436 End-to-end monitoring
443 Hypervisors voor een datacenter
445 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
452 Google Maps API versus alternatieven
459 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
461 Community configurator
463 Retroid
471 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
478 Dotoforfelix
484 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
488 Automatisch testen van de Lifeplanner
489 Implementatie Word-documentgenerator
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Database DevOps
498 Active Learning strategies on a Pepper robot
500 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
501 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
504 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
505 Integration of popular calendars
508 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
513 Onderzoek procesautomatisatie
519 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
523 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
526 Ideashooter: beheren van ideeën
527 Cubigo Community Platform: Partner Integration
528 Software delivery pipeline: cross-platform testing
530 Videoconferentie in Flutter
532 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
539 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
540 Intelliway
546 Responding to support tickets in an unfamiliar language
547 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
552 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
554 Virtual Oswald
557 Trip Appvisor
561 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
562 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
566 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
567 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
572 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Perception Out Of Balance
589 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
591 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
595 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
597 Het rijden als ervaring
598 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
599 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
606 Spring Boot vs Dropwizard
617 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
622 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
624 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
632 No one chooses to be a refugee
633 Touch
634 Nostalgic Pavements
637 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer