About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

84 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
90 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
129 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
138 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
153 Red Team Automation
170 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
192 Automatisatie van betalen in restaurants
198 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
212 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
225 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
252 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
255 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
263 eFenKa Progressive Web App
271 Alternatieven voor de Google Maps API
276 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
285 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
290 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
291 System data collector
295 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
296 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
300 Microsoft Intune
302 Co- teaching hand in hand met inclusie
336 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
348 Dotoforfelix
356 Google Maps API versus alternatieven
368 Retroid
394 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
399 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
409 Wachtwoordbeheer voor teams
415 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
420 Cubigo Community Platform: Partner Integration
421 Videoconferentie in Flutter
425 Software delivery pipeline: cross-platform testing
433 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
434 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
436 Intelliway
442 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
453 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
455 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
456 End-to-end monitoring
458 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
461 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
463 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
470 Hypervisors voor een datacenter
480 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
488 Community configurator
499 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
501 Automatisch testen van de Lifeplanner
504 Database DevOps
505 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
509 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
510 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
511 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
516 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
517 Implementatie Word-documentgenerator
518 Active Learning strategies on a Pepper robot
519 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
525 Integration of popular calendars
528 Onderzoek procesautomatisatie
536 Ideashooter: beheren van ideeën
539 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
549 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
550 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
553 Trip Appvisor
554 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
555 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
556 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
557 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
558 Virtual Oswald
562 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
568 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
569 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
570 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
584 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
595 Perception Out Of Balance
599 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
601 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
602 Het rijden als ervaring
603 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
605 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
609 Spring Boot vs Dropwizard
614 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
635 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer