About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

100 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
119 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
124 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
138 Red Team Automation
152 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
159 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
176 Automatisatie van betalen in restaurants
201 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
205 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
223 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
232 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
248 eFenKa Progressive Web App
251 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
252 Alternatieven voor de Google Maps API
257 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
273 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
279 Microsoft Intune
285 Co- teaching hand in hand met inclusie
293 System data collector
294 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
301 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
307 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
308 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
325 Google Maps API versus alternatieven
327 Dotoforfelix
357 Retroid
372 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
382 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
392 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
407 Wachtwoordbeheer voor teams
413 Cubigo Community Platform: Partner Integration
415 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
417 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
422 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
423 Videoconferentie in Flutter
429 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
431 Software delivery pipeline: cross-platform testing
432 Intelliway
436 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
440 End-to-end monitoring
445 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
447 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
454 Hypervisors voor een datacenter
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
463 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
465 Community configurator
490 Automatisch testen van de Lifeplanner
493 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
494 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
499 Database DevOps
500 Implementatie Word-documentgenerator
502 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
508 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
509 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
510 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
513 Onderzoek procesautomatisatie
515 Active Learning strategies on a Pepper robot
516 Integration of popular calendars
519 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
526 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
528 Ideashooter: beheren van ideeën
540 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
549 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
552 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
553 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
556 Virtual Oswald
557 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
558 Trip Appvisor
560 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
561 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
565 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
589 Perception Out Of Balance
592 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
597 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
599 Het rijden als ervaring
601 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
602 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
609 Spring Boot vs Dropwizard
617 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
639 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer