About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
129 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
131 Zinsontleding…dat is kinderspel!
138 Red Team Automation
155 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
176 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
208 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
240 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
253 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
258 Automatisatie van betalen in restaurants
271 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
280 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
285 Co- teaching hand in hand met inclusie
295 Microsoft Intune
316 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
319 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
321 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
330 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
339 Alternatieven voor de Google Maps API
346 eFenKa Progressive Web App
361 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
365 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
366 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
379 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
386 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
388 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
400 Wachtwoordbeheer voor teams
405 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
407 System data collector
416 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
423 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
424 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
426 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
432 End-to-end monitoring
446 Hypervisors voor een datacenter
449 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
455 Google Maps API versus alternatieven
459 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
460 Retroid
462 Community configurator
469 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
478 Dotoforfelix
484 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
487 Automatisch testen van de Lifeplanner
491 Implementatie Word-documentgenerator
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
496 Database DevOps
497 Active Learning strategies on a Pepper robot
501 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
502 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
504 Integration of popular calendars
506 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
508 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
512 Onderzoek procesautomatisatie
520 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
522 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
525 Ideashooter: beheren van ideeën
526 Software delivery pipeline: cross-platform testing
527 Cubigo Community Platform: Partner Integration
529 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
530 Videoconferentie in Flutter
538 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
539 Intelliway
545 Responding to support tickets in an unfamiliar language
546 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
553 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
554 Virtual Oswald
557 Trip Appvisor
562 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
564 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
565 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
566 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
567 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
573 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
590 Perception Out Of Balance
591 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
596 Het rijden als ervaring
597 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
598 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
599 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
606 Spring Boot vs Dropwizard
616 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
621 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
631 No one chooses to be a refugee
633 Touch
634 Nostalgic Pavements
636 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer