About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

84 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
86 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
129 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
140 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
153 Red Team Automation
172 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
192 Automatisatie van betalen in restaurants
201 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
214 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
225 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
253 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
256 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
264 eFenKa Progressive Web App
272 Alternatieven voor de Google Maps API
278 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
284 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
290 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
294 System data collector
295 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
299 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
301 Microsoft Intune
303 Co- teaching hand in hand met inclusie
338 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
350 Dotoforfelix
357 Google Maps API versus alternatieven
368 Retroid
394 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
402 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
411 Wachtwoordbeheer voor teams
415 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
422 Videoconferentie in Flutter
423 Cubigo Community Platform: Partner Integration
425 Software delivery pipeline: cross-platform testing
433 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
435 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
438 Intelliway
445 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
455 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
456 End-to-end monitoring
457 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
458 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
462 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
464 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
471 Hypervisors voor een datacenter
478 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
488 Community configurator
500 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
503 Automatisch testen van de Lifeplanner
504 Database DevOps
505 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
509 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
510 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
512 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
516 Implementatie Word-documentgenerator
517 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
518 Active Learning strategies on a Pepper robot
520 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
526 Integration of popular calendars
528 Onderzoek procesautomatisatie
536 Ideashooter: beheren van ideeën
539 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
549 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
551 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
553 Trip Appvisor
554 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
555 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
556 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
557 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
558 Virtual Oswald
563 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
567 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
570 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
584 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
597 Perception Out Of Balance
599 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
601 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
602 Het rijden als ervaring
603 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
605 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
609 Spring Boot vs Dropwizard
614 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
624 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
632 Touch
633 No one chooses to be a refugee
635 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer