About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

118 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
131 Zinsontleding…dat is kinderspel!
140 Red Team Automation
149 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
160 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
207 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
216 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
237 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
252 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
256 Automatisatie van betalen in restaurants
263 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
281 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
287 Co- teaching hand in hand met inclusie
290 Microsoft Intune
311 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
314 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
323 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
326 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
334 Alternatieven voor de Google Maps API
344 eFenKa Progressive Web App
349 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
369 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
371 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
381 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
384 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
397 Wachtwoordbeheer voor teams
405 System data collector
406 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
411 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
425 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
427 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
431 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
437 End-to-end monitoring
443 Hypervisors voor een datacenter
446 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
453 Google Maps API versus alternatieven
454 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
460 Retroid
462 Community configurator
468 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
478 Dotoforfelix
484 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
486 Automatisch testen van de Lifeplanner
488 Implementatie Word-documentgenerator
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Database DevOps
499 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
500 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
501 Active Learning strategies on a Pepper robot
505 Integration of popular calendars
506 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
508 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
512 Onderzoek procesautomatisatie
519 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
524 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
526 Cubigo Community Platform: Partner Integration
527 Ideashooter: beheren van ideeën
528 Software delivery pipeline: cross-platform testing
529 Videoconferentie in Flutter
532 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
540 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
541 Intelliway
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
548 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
551 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
556 Virtual Oswald
557 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
560 Trip Appvisor
563 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
565 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
567 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
573 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Perception Out Of Balance
589 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
596 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
597 Het rijden als ervaring
598 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
599 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
607 Spring Boot vs Dropwizard
617 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
621 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
624 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
632 Touch
633 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
638 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer