About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

112 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
132 Zinsontleding…dat is kinderspel!
137 Red Team Automation
144 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
160 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
204 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
208 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
235 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
251 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
252 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
255 Automatisatie van betalen in restaurants
283 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
286 Co- teaching hand in hand met inclusie
290 Microsoft Intune
300 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
311 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
314 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
322 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
333 Alternatieven voor de Google Maps API
340 eFenKa Progressive Web App
341 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
369 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
371 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
382 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
384 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
398 Wachtwoordbeheer voor teams
406 System data collector
408 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
412 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
425 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
428 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
432 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
437 End-to-end monitoring
443 Hypervisors voor een datacenter
446 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
448 Google Maps API versus alternatieven
454 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
457 Retroid
461 Community configurator
465 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
475 Dotoforfelix
484 Automatisch testen van de Lifeplanner
486 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
488 Implementatie Word-documentgenerator
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Database DevOps
498 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
500 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
501 Active Learning strategies on a Pepper robot
504 Integration of popular calendars
505 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
508 Onderzoek procesautomatisatie
509 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
517 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
524 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
528 Ideashooter: beheren van ideeën
529 Cubigo Community Platform: Partner Integration
530 Videoconferentie in Flutter
531 Software delivery pipeline: cross-platform testing
533 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
538 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
541 Intelliway
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
548 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
551 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
555 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
556 Virtual Oswald
558 Trip Appvisor
563 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
565 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
567 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
572 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Perception Out Of Balance
590 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
595 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
597 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
598 Het rijden als ervaring
599 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
609 Spring Boot vs Dropwizard
616 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
620 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
623 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
632 Touch
633 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
639 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer