About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

88 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
95 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
129 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
135 Zinsontleding…dat is kinderspel!
136 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
149 Red Team Automation
169 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
182 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
185 Automatisatie van betalen in restaurants
203 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
220 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
247 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
250 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
258 eFenKa Progressive Web App
262 Alternatieven voor de Google Maps API
266 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
286 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
289 System data collector
290 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
293 Microsoft Intune
297 Co- teaching hand in hand met inclusie
299 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
302 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
332 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
334 Dotoforfelix
349 Google Maps API versus alternatieven
361 Retroid
391 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
393 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
409 Cubigo Community Platform: Partner Integration
410 Wachtwoordbeheer voor teams
411 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
418 Videoconferentie in Flutter
423 Software delivery pipeline: cross-platform testing
426 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
430 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
431 Intelliway
437 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
450 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
451 End-to-end monitoring
452 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
456 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
458 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
463 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
466 Hypervisors voor een datacenter
474 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
483 Community configurator
499 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
500 Automatisch testen van de Lifeplanner
501 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
503 Database DevOps
507 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
508 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
511 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
512 Implementatie Word-documentgenerator
514 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
516 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
518 Active Learning strategies on a Pepper robot
520 Integration of popular calendars
521 Onderzoek procesautomatisatie
532 Ideashooter: beheren van ideeën
536 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
546 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
548 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
549 Responding to support tickets in an unfamiliar language
553 Trip Appvisor
554 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
555 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
556 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
557 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
558 Virtual Oswald
562 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
565 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
570 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
584 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Perception Out Of Balance
598 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
600 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
602 Het rijden als ervaring
603 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
604 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
610 Spring Boot vs Dropwizard
614 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer