About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

100 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
120 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
123 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
151 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
160 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
166 Automatisatie van betalen in restaurants
204 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
205 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
222 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
236 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
242 eFenKa Progressive Web App
248 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
250 Alternatieven voor de Google Maps API
253 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
274 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
278 System data collector
280 Microsoft Intune
286 Co- teaching hand in hand met inclusie
294 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
299 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
308 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
310 Dotoforfelix
311 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
313 Google Maps API versus alternatieven
345 Retroid
372 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
381 Cubigo Community Platform: Partner Integration
383 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
396 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
400 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
407 Videoconferentie in Flutter
409 Wachtwoordbeheer voor teams
411 Intelliway
413 Software delivery pipeline: cross-platform testing
422 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
426 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
434 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
436 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
440 End-to-end monitoring
445 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
448 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
454 Hypervisors voor een datacenter
458 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
464 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
465 Community configurator
490 Automatisch testen van de Lifeplanner
492 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
494 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
499 Database DevOps
500 Implementatie Word-documentgenerator
503 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
508 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
509 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
511 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
512 Onderzoek procesautomatisatie
514 Active Learning strategies on a Pepper robot
516 Integration of popular calendars
518 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
528 Ideashooter: beheren van ideeën
540 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
549 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
553 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
554 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
556 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
557 Virtual Oswald
558 Trip Appvisor
560 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
561 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
565 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
585 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
587 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
589 Perception Out Of Balance
592 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
598 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
599 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
600 Het rijden als ervaring
603 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
609 Spring Boot vs Dropwizard
617 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
626 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
639 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer