About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

103 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
122 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
124 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
156 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
160 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
203 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
209 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
210 Automatisatie van betalen in restaurants
228 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
232 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
252 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
270 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
275 Microsoft Intune
277 Alternatieven voor de Google Maps API
280 eFenKa Progressive Web App
287 Co- teaching hand in hand met inclusie
296 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
303 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
304 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
305 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
319 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
347 System data collector
362 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
376 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
378 Google Maps API versus alternatieven
387 Dotoforfelix
389 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
400 Wachtwoordbeheer voor teams
408 Retroid
414 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
419 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
424 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
430 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
435 End-to-end monitoring
438 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
442 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
446 Hypervisors voor een datacenter
450 Cubigo Community Platform: Partner Integration
454 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
455 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
459 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
463 Videoconferentie in Flutter
465 Community configurator
468 Software delivery pipeline: cross-platform testing
476 Intelliway
490 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
492 Automatisch testen van de Lifeplanner
497 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
498 Implementatie Word-documentgenerator
499 Database DevOps
503 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
504 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
511 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
512 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
514 Integration of popular calendars
515 Active Learning strategies on a Pepper robot
517 Onderzoek procesautomatisatie
523 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
527 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
528 Ideashooter: beheren van ideeën
537 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
548 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
552 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
555 Virtual Oswald
556 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
558 Trip Appvisor
559 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
562 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
564 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
566 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
569 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
586 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
587 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
589 Perception Out Of Balance
592 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
597 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
599 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
600 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
601 Het rijden als ervaring
609 Spring Boot vs Dropwizard
619 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 No one chooses to be a refugee
633 Touch
634 Nostalgic Pavements
639 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer