About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

89 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
95 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
129 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
135 Zinsontleding…dat is kinderspel!
136 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
147 Red Team Automation
169 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
182 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
183 Automatisatie van betalen in restaurants
201 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
220 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
246 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
248 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
258 eFenKa Progressive Web App
262 Alternatieven voor de Google Maps API
264 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
286 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
287 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
290 System data collector
291 Microsoft Intune
297 Co- teaching hand in hand met inclusie
300 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
302 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
331 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
333 Dotoforfelix
343 Google Maps API versus alternatieven
359 Retroid
390 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
392 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
406 Cubigo Community Platform: Partner Integration
407 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
410 Wachtwoordbeheer voor teams
417 Videoconferentie in Flutter
420 Software delivery pipeline: cross-platform testing
425 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
428 Intelliway
430 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
435 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
450 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
451 End-to-end monitoring
452 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
456 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
458 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
463 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
464 Hypervisors voor een datacenter
473 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
483 Community configurator
498 Automatisch testen van de Lifeplanner
500 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
501 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
502 Database DevOps
506 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
508 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
511 Implementatie Word-documentgenerator
512 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
514 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
515 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
517 Active Learning strategies on a Pepper robot
520 Onderzoek procesautomatisatie
521 Integration of popular calendars
530 Ideashooter: beheren van ideeën
536 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
545 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
546 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
548 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
549 Responding to support tickets in an unfamiliar language
553 Trip Appvisor
554 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
555 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
556 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
557 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
558 Virtual Oswald
562 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
566 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
570 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
584 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
593 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Perception Out Of Balance
598 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
600 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
602 Het rijden als ervaring
603 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
604 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
610 Spring Boot vs Dropwizard
614 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
626 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer