About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

127 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
130 Zinsontleding…dat is kinderspel!
131 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
139 Red Team Automation
155 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
192 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
206 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
240 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
253 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
259 Automatisatie van betalen in restaurants
282 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
284 Co- teaching hand in hand met inclusie
293 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
296 Microsoft Intune
315 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
319 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
320 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
337 Alternatieven voor de Google Maps API
344 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
346 eFenKa Progressive Web App
362 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
367 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
369 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
378 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
382 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
400 Wachtwoordbeheer voor teams
404 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
406 System data collector
408 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
416 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
424 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
425 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
429 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
433 End-to-end monitoring
446 Hypervisors voor een datacenter
448 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
456 Google Maps API versus alternatieven
458 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
460 Retroid
461 Community configurator
469 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
477 Dotoforfelix
484 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
489 Implementatie Word-documentgenerator
494 Automatisch testen van de Lifeplanner
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
496 Database DevOps
497 Active Learning strategies on a Pepper robot
499 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
501 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
503 Integration of popular calendars
507 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
508 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
516 Onderzoek procesautomatisatie
519 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
522 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
524 Ideashooter: beheren van ideeën
525 Software delivery pipeline: cross-platform testing
527 Cubigo Community Platform: Partner Integration
528 Videoconferentie in Flutter
531 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
537 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
538 Intelliway
542 Responding to support tickets in an unfamiliar language
544 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
547 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
548 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
551 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
553 Virtual Oswald
557 Trip Appvisor
561 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
564 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
565 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
566 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
570 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
572 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
589 Perception Out Of Balance
591 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
595 Het rijden als ervaring
597 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
598 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
599 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
606 Spring Boot vs Dropwizard
615 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
621 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
631 No one chooses to be a refugee
633 Touch
634 Nostalgic Pavements
636 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer