About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

83 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
86 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
130 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
142 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
153 Red Team Automation
178 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
201 Automatisatie van betalen in restaurants
203 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
221 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
231 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
256 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
258 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
269 eFenKa Progressive Web App
275 Alternatieven voor de Google Maps API
282 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
284 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
291 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
293 System data collector
296 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
302 Microsoft Intune
303 Co- teaching hand in hand met inclusie
308 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
344 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
354 Dotoforfelix
359 Google Maps API versus alternatieven
371 Retroid
398 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
407 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
414 Wachtwoordbeheer voor teams
417 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
424 Videoconferentie in Flutter
425 Cubigo Community Platform: Partner Integration
427 Software delivery pipeline: cross-platform testing
432 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
441 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
442 Intelliway
445 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
455 End-to-end monitoring
456 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
457 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
460 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
464 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
465 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
473 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
476 Hypervisors voor een datacenter
490 Community configurator
500 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
501 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
505 Automatisch testen van de Lifeplanner
506 Database DevOps
509 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
511 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
513 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
514 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
519 Implementatie Word-documentgenerator
521 Active Learning strategies on a Pepper robot
524 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
529 Integration of popular calendars
530 Onderzoek procesautomatisatie
538 Ideashooter: beheren van ideeën
542 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
544 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
549 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
551 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
553 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
554 Trip Appvisor
555 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
557 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
558 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
559 Virtual Oswald
566 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
569 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
570 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
572 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
578 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
596 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
597 Perception Out Of Balance
599 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
601 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
602 Het rijden als ervaring
603 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
605 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
607 Spring Boot vs Dropwizard
611 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
632 Touch
633 No one chooses to be a refugee
635 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer