About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
120 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
125 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
134 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
152 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
159 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
198 Automatisatie van betalen in restaurants
203 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
205 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
227 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
232 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
251 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
270 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
273 eFenKa Progressive Web App
275 Alternatieven voor de Google Maps API
278 Microsoft Intune
287 Co- teaching hand in hand met inclusie
296 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
297 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
300 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
305 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
320 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
332 System data collector
361 Google Maps API versus alternatieven
366 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
369 Dotoforfelix
381 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
390 Retroid
392 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
402 Wachtwoordbeheer voor teams
413 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
419 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
424 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
429 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
436 End-to-end monitoring
437 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
440 Cubigo Community Platform: Partner Integration
442 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
449 Hypervisors voor een datacenter
450 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
452 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
456 Videoconferentie in Flutter
459 Software delivery pipeline: cross-platform testing
460 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
462 Intelliway
468 Community configurator
491 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
494 Automatisch testen van de Lifeplanner
497 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
498 Implementatie Word-documentgenerator
499 Database DevOps
504 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
505 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
509 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
512 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
513 Active Learning strategies on a Pepper robot
515 Integration of popular calendars
517 Onderzoek procesautomatisatie
522 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
526 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
528 Ideashooter: beheren van ideeën
539 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
543 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
548 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
550 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
553 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
554 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
557 Virtual Oswald
558 Trip Appvisor
559 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
560 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
563 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
565 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
585 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
587 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
589 Perception Out Of Balance
592 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
594 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
597 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
599 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
600 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
601 Het rijden als ervaring
609 Spring Boot vs Dropwizard
618 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
631 Touch
632 No one chooses to be a refugee
634 Nostalgic Pavements
639 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer